Postulan a nativo americana para alto cargo político en Estados Unidos